Chính sách xuất hoá đơn GTGT

  • Công ty TNHH Ola Việt Nam sẽ phát hành hoá đơn điện tử. Hoá đơn sẽ được gửi đến email như trên đơn đặt hàng sau khi khách hàng nhận hàng từ đối tác vận chuyển.

  • Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn với thông tin khác thông tin trên đơn đặt hàng vui lòng nhập thông tin tại đây.

  • Trường hợp khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn với thông tin khác thông tin trên đơn hàng, công ty sẽ phát hành hoá đơn với thông tin như trên đơn đặt hàng trong thời hạn 12 tiếng tính từ khi khách hàng nhận hàng từ đối tác vận chuyển.

Mã đơn hàng sẽ được gửi về email khách lúc đặt hàng
Xin vui lòng gõ thêm dấu ( ' ) trước mã số thuế